E-Bülten

Ad-Soyad  
E-Mail  

PROWA MANKEN elektronik bültenine üye olarak kampanyalar ve di?er tüm yeni geli?meler hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz.

D?viz ?evirici

Hesapla Miktar Sonu?

HABERLER

- Prowa Manken olarak yeni olu?umlarla sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Anahtar teslim ma?aza dekorasyonlar?, ?zel tasar?m vitrin mankenleri ve 3D vitrin tasar?m & uygulamalar?yla sizlere daha geni? kapsaml? hizmet vererek mü?terilerimizin memnuniyetini sa?lamak i?in emin ad?mlarla ilerliyoruz. Kendini ayr?cal?kl? hissedenlere birinci s?n?f vitrin dekorat?rü ve mimar kadromuzla ayr?cal?kl? hizmet ve ayr?cal?k f?rsat? sunuyoruz..

- Prowa Manken E-bültene kay?t olarak kampanyalar ve di?er tüm geli?meler hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz.

- Yeni manken modellerimizle her zaman oldu?u gibi hizmetinizdeyiz..

- üRüNLER: Prova mankeni (Terzi Mankeni),?ocuk Vitrin Mankeni, Bay Vitrin Mankeni, Bayan Vitrin Mankeni, ?ama??r Mankeni, Pantolon Mankeni..

- Manken sekt?ründe 1990'l? y?llardan beri hizmet sunan PROWA MANKEN, üretim sürecinin tüm a?amalar?nda mü?teri memnuniyetini temel alm??t?r. Her biri kendi alan?nda tecrübeli personelimiz ve kaliteden ?dün vermeyen hizmet anlay???m?z ile ma?azalar i?in en ekonomik ve en ?zgün tasar?mlar?m?z? sizlere sunuyoruz. 2000 y?l?nda yapt???m?z giri?imlerle manken üretimi ile beraber ma?aza dekorasyon alan?yla portf?yümüzü geni?lettik. Yurt i?i ve yurt d??? mü?teri a??n? geni?leterek büyümeyi hedefleyen ?irketimiz misyonu olan dolayl? ve dolays?z yollarla olu?turdu?u istihdamla Türkiye ekonomisine verdi?i katk? ve yenilik?i vizyonu ile gelece?e umutla bakmaktad?r.

- MüJDEC?LER V?TR?N MANKENLER? VE TEKST?L üRüNLER? DI? T?CARET L?M?TED ??RKET?

D?viz Bilgileri

Al?? Fiyat? Sat?? Fiyat?
Dolar $ 7.8373 7.8514
Euro € 7.5034 7.5531
Kur bilgileri g?sterge niteli?indedir.